طراحی سایت آرمه پارسیان

طراحی سایت آرمه پارسیان

طراحی سایت دندان پزشکی

طراحی سایت پزشکی آرمه پارسیان

یکی از وب سایت های ارائه کارت سلامت و زیبائی در ایران می باشد که به مدیریت جناب آقای ملکی می باشد که با ارائه کارت و نمایندگی ارائه کارت های زیبایی و سلامت و … در ایران برای مردم عزیز ایران خدمت می کنند.

 

توضیحاتی در رابطه با آرمه پارسیان

یکی از  وب سایت های ارائه کارت سلامت و زیبائی در ایران می باشد که به مدیریت جناب آقای ملکی می باشد.

تکنولوژی های استفاده شده در سایت آرمه پارسیان

  • Ajax
  • CSS3
  • HTML5
  • jQuery
  • MYSQL
  • PHP
  • Responsive
  • فارسی
  • joomla