طراحی سایت اسفندیار سلیمانی

طراحی سایت اسفندیار سلیمانی

طراحی سایت شخصی اسفندیار سلیمانی

وب سایت شخصی آقای سلیمانی ( ازتیم ایرانی طرح ) که به مدیریت جناب آقای سلیمانی می باشد. مهندس سلیمانی از اعضای تیم مدیریت ایرانی طرح می باشند و نقش به سزایی در تاسیس ایرانی طرح داشته اند.

توضیحاتی در رابطه با اسفندیار سلیمانی

وب سایت شخصی آقای سلیمانی ( ازتیم ایرانی طرح ) که به مدیریت جناب آقای سلیمانی می باشد.

تکنولوژی های استفاده شده در سایت

  • Ajax
  • CSS3
  • HTML5
  • jQuery
  • MYSQL
  • PHP
  • Responsive
  • فارسی
  • استفاده شده از وردپرس