به جمع آوری آدرس‌های ایمیل برای ارسال نامه های تبلیغاتی، ساخت لیست ایمیل می گویند. این اولین کاری است که باید انجام دهید. البته اگر شما بازاریابی ایمیلی خود را به یک شرکت دیگر بسپارید، آنها این کار را از قبل انجام داده اند. بهترین روش جمع آوری یک فهرست بلند والای ایمیل، استفاده از علایق اشخاص است که این کار سبب تقدیم نشانی ایمیل آنها به صورت داوطلبانه می‌شود.

زمانی که یک سایت راه اندازی می‌کنید، بهتر است در آن قسمتی را قرار دهید تا آنها در خبرنامه شما عضو شوند و محصولات و مقالات شما را در ایمیل خود دریافت کنند. بدین صورت آنها به صورت داوطلبانه از شما درخواست ایمیل کرده‌اند. حال شما می‌توانید از ای فهرست ایمیل به درستی استفاده کنید.