درباره ما

درباره ما

کارمندان ایرانی طرح

پروفایل چهارم

اسفندیار سلیمانی

موسس ایرانی طرح
پروفایل سوم

بهنام باقری

مدیرعامل ایرانی طرح
پروفایل دوم

بهمن باقری

مدیر بخش برنامه نویسی
پروفایل اول

علی امامی

برنامه نویس php
پروفایل هفتم

سعید رحیمی

مدیر بخش محتوا
پروفایل ششم

مرتضی علوی

مدیر فروش و بازاریابی
پروفایل پنجم

رضا جمشیدی

متخصص فروش
پروفایل هشتم

زینب جهانبخش

مشاور مارکتینگ و سئو