کد افزودن فیلد ویژه به شناسنامه کاربران وردپرس

بستن