نوشته هایی با برچسب Evil Twin

محتوای تکراری و رازهای آن برای بهتر کردن سایت

محتوای تکراری و رازهای آن برای بهتر کردن سایت

 محتوای تکراری و رازهای آن برای بهتر کردن سایت   محتوای تکراری چیست؟ محتوای تکراری،محتوایی است که در بیش از یک مکان در اینترنت قرار داده می شود. زمانی که محتواهای حداقل دو سایت یکسان باشد، برای موتورجستجو سخت است که تصمیم بگیرد کدام سایت از نظر موضوع با عبارت مورد

ادامه خبر