ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.com new!
151,000 تومان
1 سال
151,000 تومان
1 سال
151,000 تومان
1 سال
.net new!
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.org new!
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.info new!
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.co new!
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.in new!
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
.me new!
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.co.uk sale!
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.xyz hot!
70,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.center
258,000 تومان
1 سال
258,000 تومان
1 سال
258,000 تومان
1 سال
.travel
1,789,000 تومان
1 سال
1,789,000 تومان
1 سال
1,789,000 تومان
1 سال
.host
1,368,300 تومان
1 سال
1,368,300 تومان
1 سال
1,368,300 تومان
1 سال
.hosting
5,973,000 تومان
1 سال
5,973,000 تومان
1 سال
5,973,000 تومان
1 سال
.biz
197,000 تومان
1 سال
197,000 تومان
1 سال
197,000 تومان
1 سال
.name
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
.mobi
283,000 تومان
1 سال
283,000 تومان
1 سال
283,000 تومان
1 سال
.ru
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.us
136,700 تومان
1 سال
136,700 تومان
1 سال
136,700 تومان
1 سال
.co.ir new!
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains