تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

تعرفه های ثبت دامنه در ایرانی طرح

دامنه، دامین یا دومین در فارسی به معنی قلمرو یا گستره می باشد که محور اصلی وب سایت ها و کلیه فعالیتهای Online و تجارتهای الکترونیکی است. نام دامنه (Domain) نشان دهنده محتوا و خلاصه مطالب و عناوینی است که کاربر اینترنتی انتظار دارد با آن روبرو شود. به عبارتی دیگر نام دامنه (Domain) گویای هدف سازنده وب سایت است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو انتخاب نام دامنه بسیار حیاتی و تاثیرگذار است.

ثبت دامنه

ثبت دامنه اولین قدم جهت داشتن وب سایت است. در صورتی که نام مناسبی به عنوان نام دامین در نظر بگیرید می‌توانید جایگاه مناسبی در فهرست سایتهای جستجو شده بیابید .

تعرفه ثبت دامنه

قیمت دامنه در ایرانی طرح با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.

به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

 

نام و پسوند دامنه
ثبت دامنه در ایرانی طرح
تمدید دامنه در ایرانی طرح
انتقال دامنه به ایرانی طرح
.Ir ۴٫۵۰۰ ۴٫۵۰۰ ۵٫۰۰۰
.Com ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰
.Net ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
.Org ۷۸٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰
.info ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
.Website ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
.Center ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰
.Xyz ۸۵٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰
.In ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰
.Ws ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Name ۷۵٫۵۰۰ ۷۵٫۵۰۰ ۷۵٫۵۰۰
.asia ۹۵٫۵۰۰ ۹۵٫۵۰۰ ۹۵٫۵۰۰
.Tel ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰
.Mobi ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰
.Tv ۲۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰
.Ru ۲۵٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰
.Eu ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.De ۶۲٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰
.Fr ۷۵٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰
.It ۷۵٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰
.Li ۶۲٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰
.Cc ۹۵٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰
.Us ۶۵٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰
.Com.co ۹۵٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰
.Pro ۸۵٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰
.Pw ۹۴٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰
.Ca ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Photography ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰
.Money ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰
.News ۱۷۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰
.Photo ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Academy ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Accountant ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰
.Agency ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰
.Audio ۹۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰
.Band ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰
.Blog ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Boutique ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Cafe ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Camera ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
.Catering ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Chat ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Cheap ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
.Click ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰
.Clinic ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰
.Codes ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
.Caffee ——- ——- ——-
.Community ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰
.Company ۷۴٫۰۰۰ ۷۴٫۰۰۰ ۷۴٫۰۰۰
.Cooking ۱۹۵٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰
.Dental ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
.Dentist ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰
.Design ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
.Diet ۹۵۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰
.Dog ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
.Domains ۱۹۵٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰
.Download ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Family ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰
.Finance ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
.Fitness ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰
.Forsale ——— ——— ———
.Gallery ——— ——— ———
.Gift ——— ——— ———
.Holdigns ——— ——— ———
.Institute ——— ——— ———
.Land ——— ——— ———
.Lawyer ——— ——— ———
.Link ——— ——— ———
.Market ——— ——— ———
.Network ——— ——— ———
.Online ——— ——— ———
.Site ——— ——— ———
.Software ——— ——— ———
.co.uk ——— ——— ———
.travel ——— ——— ———
.Help ——— ——— ———
.Hosting ——— ——— ———
.Biz ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰
.Co ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰
.me ۱۷۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰
قیمت ها به تومان می باشد. 

 قیمت ها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ بروزرسانی شد