تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

تعرفه های ثبت دامنه در ایرانی طرح

دامنه، دامین یا دومین در فارسی به معنی قلمرو یا گستره می باشد که محور اصلی وب سایت ها و کلیه فعالیتهای Online و تجارتهای الکترونیکی است. نام دامنه (Domain) نشان دهنده محتوا و خلاصه مطالب و عناوینی است که کاربر اینترنتی انتظار دارد با آن روبرو شود. به عبارتی دیگر نام دامنه (Domain) گویای هدف سازنده وب سایت است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو انتخاب نام دامنه بسیار حیاتی و تاثیرگذار است.

ثبت دامنه

ثبت دامنه اولین قدم جهت داشتن وب سایت است. در صورتی که نام مناسبی به عنوان نام دامین در نظر بگیرید می‌توانید جایگاه مناسبی در فهرست سایتهای جستجو شده بیابید .

تعرفه ثبت دامنه

قیمت دامنه در ایرانی طرح با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.

به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

ارائه کنترل پنل اختصاصی برای هردامنه ثبت شده

نام و پسوند دامنه
ثبت دامنه در ایرانی طرح
تمدید دامنه در ایرانی طرح
انتقال دامنه به ایرانی طرح
.Ir ۴٫۵۰۰ ۴٫۹۰۰ ۵٫۰۰۰
.Com ۳۸٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰
.Net ۴۱٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰
.Org ۴۹٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰
.info ۵۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
.Website ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
.Center ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰
.Xyz ۵۲٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰
.In ۳۱٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰
.Ws ۱۰۵٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
.Name ۴۸٫۵۰۰ ۴۸٫۵۰۰ ۴۸٫۵۰۰
.Asi ۴۸٫۵۰۰ ۴۸٫۵۰۰ ۴۸٫۵۰۰
.Tel ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
.Mobi ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰
.Tv ۱۲۵٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰
.Ru ۲۳٫۰۰۰ ۲۳٫۰۰۰ ۲۳٫۰۰۰
.Eu ۱۳٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
.De ۴۸٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰
.Fr ۳۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰
.It ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰
.Li ۶۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰
.Cc ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰
.Us ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰
.Com.co ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰
.Pro ۵۳٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰
.Pw ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰
.Ca ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Photography ۸۴٫۰۰۰ ۸۴٫۰۰۰ ۸۴٫۰۰۰
.Money ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.News ۹۲٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰
.Photo ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰
.Academy ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰
.Accountant ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰
.Agency ۸۴٫۰۰۰ ۸۴٫۰۰۰ ۸۴٫۰۰۰
.Audio ۵۱۰٫۰۰۰ ۵۱۰٫۰۰۰ ۵۱۰٫۰۰۰
.Band ۹۴٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰
.Blog ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Boutique ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Cafe ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Camera ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Catering ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Chat ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Cheap ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Click ۵۴٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰
.Clinic ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Codes ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Caffee ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Community ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Company ۷۴٫۰۰۰ ۷۴٫۰۰۰ ۷۴٫۰۰۰
.Cooking ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Dental ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Dentist ۱۴۹٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰
.Design ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Diet ۸۷٫۰۰۰ ۸۷٫۰۰۰ ۸۷٫۰۰۰
.Dog ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Domains ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Download ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Family ۹۴٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰
.Finance ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Fitness ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Forsale ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Gallery ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
.Gift ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
.Holdigns ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰
.Institute ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
.Land ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Lawyer ۱۴۹٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰
.Link ۶۳٫۰۰۰ ۶۳٫۰۰۰ ۶۳٫۰۰۰
.Market ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Network ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
.Online ۱۴۹٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰
.Site ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.Software ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
.co.uk ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰
.travel ۵۴۰٫۰۰۰ ۵۴۰٫۰۰۰ ۵۴۰٫۰۰۰
.Help ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰
.Hosting ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰
.Biz ۵۲٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰
.Co ۱۰۵٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰
برای دیگر پسوندها تماس بگیرید