تغییر timezone سرور لینوکس با ssh

رای تغییر منطقه زمانی سرور لینوکس از طریق خط فرمان (command line) یا شِل، بصورت زیر اقدام کنید:
ابتدا با اجرای دستور زیر time zone های موجود را ببینید :

 

خروجی دستور بالا، چیزی مشابه زیر خواهد بود:

Africa Atlantic Chile Eire GB GMT+0 Indian Japan MST Pacific PRC Singapore UTC
America Australia CST6CDT EST GB-Eire Greenwich Iran Kwajalein MST7MDT Poland PST8PDT Turkey WET
Antarctica Brazil Cuba EST5EDT GMT Hongkong iso3166.tab Libya Navajo Portugal right UCT W-SU
Arctic Canada EET Etc GMT0 HST Israel MET NZ posix ROC Universal zone.tab
Asia CET Egypt Europe GMT-0 Iceland Jamaica Mexico NZ-CHAT posixrules ROK US Zulu

برای تغییر time zone باید فایل /etc/localtime را حذف کنید و یکی از فایل های فوق را جایگزین آن کنید

 

با اجرای دو دستور فوق، time zone (منطقه زمانی) به ایران (تهران) تغییر داده میشود.

برای به روز رسانی (sync) تاریخ و زمان (اگر ساعت عقب یا جلو است)، دستور زیر را اجرا کنید:

 

اگر دستور فوق کار نکرد میتوانید ntp را نصب کنید و مجدد دستور بالا را اجرا کنید

 

آیا این پاسخ مفید بود؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

ایجاد دسترسی به فایل فقط برای کاربران خاص

گاهی پیش می آید که شما (مدیر سرور) نمی خواهید همه ی کاربران به پوشه یا فایل خاصی دسترسی (access)...

Powered by WHMCompleteSolution