طراحی سایت شخصی اسفندیار سلیمانی

وب سایت شخصی آقای سلیمانی ( ازتیم ایرانی طرح ) که به مدیریت جناب آقای سلیمانی می باشد. مهندس سلیمانی از اعضای تیم مدیریت ایرانی طرح می باشند و نقش به سزایی در تاسیس ایرانی طرح داشته اند.

(بیشتر…)