سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

سرور های مجازی آلمان ایرانی طرح با استفاده از مجازی ساز KVM که منابع تمام سرور اختصاصی است؛ کاملا آنی و اتوماتیک همراه با کنترل پنلی حرفه ای در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده خواهند شد .

سرور مجازی

شما این امکان را دارید که هر سیستم عاملی بر روی سرور نصب نمایید و در شرایطی سرور خود را با کنترل پنل مدیریت کنید . دسترسی کنسول و vnc برای تمامی سرور ها فعال می باشد .

سرور مجازی آلمان

دیتا سنتری که سرور های زیر ارائه می شود ؛ دیتا سنتر هتزنر آلمان می باشد که ایرانی طرح بهترین سرور های این دیتا سنتر را جهت ارائه سرور انتخاب می کند .

1GB

30/000 تومان

ماهانه

 • رم : 1 گیگابایت
 • هارد : 80 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : یک هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور : آلمان
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 30/000 تومان
 • قیمت یکساله : 330/000 تومان

2GB

45/000 تومان

ماهانه

 • رم : 2 گیگابایت
 • هارد : 120 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : یک هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور : آلمان
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 45/000 تومان
 • قیمت یکساله : 495/000 تومان

3GB

60/000 تومان

ماهانه

 • رم : 3 گیگابایت
 • هارد : 160 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : دو هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور : آلمان
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 60/000 تومان
 • قیمت یکساله : 660/000 تومان

4GB

85/000 تومان

ماهانه

 • رم : 4 گیگابایت
 • هارد : 180 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : سه هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور : آلمان
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 85/000 تومان
 • قیمت یکساله : 935/000 تومان